Služby

Využite možnosť zviditeľniť svoju firmu a predať svoje produkty!

  • Televízia - výroba televíznych reklamných spotov, videoklipov, tvorba televíznych dokumentov, realizácia video reklamy.

  • Hudba - výroba a predaj zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba rozhlasových reklamných spotov.

  • Internet - tvorba www stránok, komplexný servis spojený s reklamným priestorom - bannery, neštandardné reklamné formáty, počítačová grafika, webové prezentácie a grafický dizajn.

  • Predmety - servis reklamných predmetov, reklamné a darčekové predmety.

  • Umelci - kompletný mediálny servis, kontakt so zastupovanými umelcami a projektami.

  • Tlač - výroba a distribúcia tlačových materiálov.

  • Foto - výroba, umiestňovanie a distribúcia reklamných fotografií.

  • Reklamné obrazovky - digitálna videoreklama a digitálne plochy.

  • Iné - príprava a realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovanie firemných dní, produkčné zabezpečenie športových, hudobných a spoločenských akcií, projekty v oblasti umenia a kultúry, organizovanie koncertov, plesov, open air festivalov, divadelných predstavení. - príprava a realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovanie firemných dní, produkčné zabezpečenie športových, hudobných a spoločenských akcií, projekty v oblasti umenia a kultúry, organizovanie koncertov, plesov, open air festivalov, divadelných predstavení.

Copyright © 2012 Stránky vytvoril: Homedesign studio