Kontakt

Napíšte nám

Slov Media Group - Bratislava - sídlo firmy
/ Dom Slovenského syndikátu novinárov/
Župné námestie 7, 815 68 Bratislava, Slovakia

Poštová adresa
Klincová 37, 821 08 Bratislava, Slovakia

IČO: 46 889 299
DIČ: 2023636835
IČ DPH: SK2023636835
Č.ú: SK6702000000003076770259 (VÚB)
Č.ú: SK6275000000004021657536 (ČSOB)
OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 84866/B

Slov Media Group - Trnava
AQUAPOLIS- Business Centrum
Piešťanská 3, 917 01 Trnava, Slovakia

Slov Media Group - Žilina
Závodská cesta 2945/38,
010 01 Žilina
(budova Drevicom, prízemie)
Slovakia

Boris Rizman
konateľ spoločnosti
tel: 0911 963 253
email: rizman@slovmediagroup.skTelevízia VEGA
AQUAPOLIS- Business Centrum
Piešťanská 3
917 01 Trnava

tel: 0903 925 642
email: vega@vegatv.sk

Mapa Televízia VEGA

Copyright © 2012 Stránky vytvoril: Homedesign studio